Strategia rozwoju miasta Rybnika „Rybnik 2030”

Prezydent Miasta Rybnika przekazał informacje o przystąpieniu do opracowania projektu nowej

Strategii rozwoju miasta Rybnika „Rybnik 2030” .Pełny tekst