Dzielnica
Smolna jest jedną z 27 dzielnic Rybnika, położoną w centrum pomiędzy dzielnicami Śródmieście, Zamysłów i Maroko-Nowiny.
Na dzień 29 listopada 2018 roku liczba mieszkańców zameldowanych w dzielnicy Smolna na pobyt stały wynosiła 6 553 osób, natomiast liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy 140.
Główny linia zabudowy ukształtowana została wokół ulic Wodzisławska i Reymonta, których skrzyżowanie stanowi swoiste centrum dzielnicy.  
Smolna nie ma istotnych obiektów zabytkowych, jednak charakterystycznymi punktami są:
  • od strony północnej kościół p.w. św. Józefa Robotnika, wybudowany i poświęcony w 1937 roku wraz z sąsiadujący z nim bezpośrednio klasztorem oo. Franciszkanóworaz
  • osiedle Sławików wybudowane w latach 70, będące pierwszym osiedlem 10 piętrowych wieżowców w dzielnicy Smolna i jednym z pierwszych w Rybniku,   
  • od strony południowej znacznie młodsze osiedle przy ulicy Kilińskiego wraz z 10 kondygnacyjnymi budynkami przy ulicach Smolna, Krzyżowa i Reymonta.Kościół Ojców Franciszkanów przy parafii św. Józefa Robotnika.
Panorama północnej części dzielnicy. Widok na osiedle Sławików rozciągający się z dziesięciopiętrowców przy  ulicy Reymonta.

Bloki na osiedlu przy ulicach Kilińskiego, Krzyżowa i Reymonta


Źródło:
 https://rybnik.fotopolska.eu