Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2013

lista projektów pozytywnie zweryfikowanych

Zakończył się proces oceny projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mogli głosować następujące projekty: Projekt Ryszarda Sadowskiego oraz grupy mieszkańców Projekt dotyczy terenu między ul.  Raciborską, a blokami o adresie  Raciborska 60 i 64 i składa się z:  modernizacji alejki (wymiana  nawierzchni 110m, przycięcie drzew),  rewitalizacji istniejącego boiska do piłki  nożnej, modernizacji boiska do  siatkówki i tenisa (położenie nowej  nawierzchni, zamontowanie słupków  do siatki), utworzenie siłowni na  wolnym powietrzu (instalacja urządzeń i ławek. Projekt Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku. Przedmiotem projektu jest stworzenie  dzieciom w młodszym wieku  przedszkolnym i szkolnym właściwych  warunków do rozwoju  psychoruchowego. Projekt dotyczy  terenu przy Szkole Podstawowej nr 2  (Wodzisławska 46) i obejmuje zakup  przyrządów sportowych i elementów  zabawowo-sportowych. Projekt

głosowanie projektów obywatelskich

Urząd Miasta Rybnika ogłosił już terminy zebrań w dzielnicach na których odbędą się głosowania nad budżetem obywatelskim. Przypominamy że w 2014 roku będzie realizowany w dzielnicach budżet partycypacyjny, dzięki któremu realizowane będą inwestycje wskazane przez grupy mieszkańców poszczególnych dzielnic. Naszej dzielnicy przypada 90 tyś złotych. Głosowanie projektów odbędzie się 30.09.2013 roku o godzinie 1600 w Szkole Podstawowej nr 34. Serdecznie zapraszamy