lista projektów pozytywnie zweryfikowanych

Zakończył się proces oceny projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mogli głosować następujące projekty:


Projekt Ryszarda Sadowskiego oraz grupy mieszkańców

Projekt dotyczy terenu między ul. 
Raciborską, a blokami o adresie 
Raciborska 60 i 64 i składa się z: 
modernizacji alejki (wymiana 
nawierzchni 110m, przycięcie drzew), 
rewitalizacji istniejącego boiska do piłki 
nożnej, modernizacji boiska do 
siatkówki i tenisa (położenie nowej 
nawierzchni, zamontowanie słupków 
do siatki), utworzenie siłowni na 
wolnym powietrzu (instalacja urządzeń
i ławek.

Projekt Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku.

Przedmiotem projektu jest stworzenie 
dzieciom w młodszym wieku 
przedszkolnym i szkolnym właściwych 
warunków do rozwoju 
psychoruchowego. Projekt dotyczy 
terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 
(Wodzisławska 46) i obejmuje zakup 
przyrządów sportowych i elementów 
zabawowo-sportowych.

Projekt Kazimierza Salomona oraz grupy mieszkańców.

Projekt dotyczy zagospodarowania 
terenu Szkoły Podstawowej nr 34 
(ul.Reymonta 69) poprzez ustawienie 
elementów siłowni na wolnym 
powietrzu pomiędzy boiskami ze 
sztucznej nawierzchni, a placem 
zabaw dla dzieci.


Głosowanie odbędzie się 30.09.2013 roku w Szkole Podstawowej nr 34 o godzinie 1600.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Franciszkanie na Smolnej