Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2014
Obraz

Informacja Rady Dzielnicy w sprawie parku i parkingu obok DH "Domus"

Obraz
Informacja w sprawie możliwości sprzedaży parku i parkingu obok DH « Domus »        Na podstawie postanowień § 7 ust. 1 pkt. 8 Statutu Rady Dzielnicy Smolna, na wniosek mieszkańców Dzielnicy zgłoszony na posiedzeniu Rady w dniu 08.11.2012r., Rada Dzielnicy postanowiła negatywnie zaopiniować działania podjęte przez Urząd Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Dzielnicy Smolna obok DH „Domus”, stanowiącej obecnie teren parku. Pismem z dnia 08.11.2012r., opublikowanym na naszej stronie internetowej,  Rada Dzielnicy wezwała władze Miasta do odstąpienia od sprzedaży, która jest bardzo negatywnie oceniana przez mieszkańców, do ponownej oceny skutków planowanej sprzedaży i uprzedniego skonsultowania tak ważnej decyzji z mieszkańcami Dzielnicy Smolna . Pomimo tak jednoznacznego stanowiska mieszkańców i Rady Dzielnicy, Rada Miasta na wniosek Prezydenta podjęła w dniu 27.11.2013r. uchwałę nr 603/XL/2013 (szczegółowa treść zamieszczona jest na stronie internetowej U