Informacja Rady Dzielnicy w sprawie parku i parkingu obok DH "Domus"Informacja w sprawie możliwości sprzedaży parku i parkingu obok
DH « Domus »

      Na podstawie postanowień § 7 ust. 1 pkt. 8 Statutu Rady Dzielnicy Smolna, na wniosek mieszkańców Dzielnicy zgłoszony na posiedzeniu Rady w dniu 08.11.2012r., Rada Dzielnicy postanowiła negatywnie zaopiniować działania podjęte przez Urząd Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
w Dzielnicy Smolna obok DH „Domus”, stanowiącej obecnie teren parku.
Pismem z dnia 08.11.2012r., opublikowanym na naszej stronie internetowej,  Rada Dzielnicy wezwała władze Miasta do odstąpienia od sprzedaży, która jest bardzo negatywnie oceniana przez mieszkańców, do ponownej oceny skutków planowanej sprzedaży i uprzedniego skonsultowania tak ważnej decyzji
z mieszkańcami Dzielnicy Smolna
.
Pomimo tak jednoznacznego stanowiska mieszkańców i Rady Dzielnicy, Rada Miasta na wniosek Prezydenta podjęła w dniu 27.11.2013r. uchwałę nr 603/XL/2013 (szczegółowa treść zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta), w której postanowiono przystąpić do sporządzenia (zmiany) planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości.
W uzasadnieniu do uchwały czytamy:

Teren komunikacji dzieli tereny usługowe, należące do gminy, na dwa tereny, przez co jeden z nich jest mało atrakcyjny i niemożliwy do zagospodarowania oraz samodzielnego funkcjonowania. Obszar ten
w całości będzie przeznaczony na cele usługowo-mieszkaniowe
z zachowaniem wymaganej powierzchni zieleni.”

Jak widać władze Miasta nie przejęły się protestami mieszkańców
i przygotowują się do sprzedaży całej nieruchomości.


Poniżej zamieszczamy mapę stanowiącą załącznik do wymienionej uchwały Rady Miasta.Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Franciszkanie na Smolnej