wtorek, 7 lutego 2017

Relacja z Biesiady Kolędowej na Smolnej


    W ubiegły piątek 3.02.22017 roku odbyło się kolejne tradycyjne spotkanie Smolnioków. Rada Dzielnicy Smolna zorganizowała biesiadę kolędowa na której mieszkańcy naszej dzielnicy bawili się wyśmienicie. Mamy nadzieję, że po udanej imprezie pozostało u Państwa wiele miłych wspomnień,
a gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć co działo się w ZSP nr 10, to zapraszamy do krótkiej fotorelacji.


                                               Na biesiadzie wystąpiły zespoły:


Rekiny z Nacyny, 

Kapela Góralska Bryniki, 

Dzieci z ZSP nr 10, które zaprezentowały przedstawienie Jasełkowe.


Fotorelacja:     

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Biesiada Kolędowa na Smolnej


Rada Dzielnicy Smolna serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na biesiadę kolędową. Szczegóły imprezy znajda Państwo na plakacie.

sobota, 24 grudnia 2016

Ogłoszenie Rada Dzielnicy Smolna

Do mieszkańców Dzielnicy Smolna

Uprzejmie informuję, że wyznaczone zostały przez Urząd Miasta dodatkowe terminy odbiorów zmieszanych odpadów komunalnych w dzielnicy Smolna. Proszę o przekazanie poniższych ulic (sąsiadom) informacji o dodatkowym odbiorze odpadów.

27.12.2016 - Popiełuszki, Szkolna, Sławików, Targowa

28.12.2016 - Grunwaldzka, Krzyżowa, Szczęść Boże, Św. Jadwigi

29.12.2016 - Kilińskiego, Rolnicza, Łanowa, Zamysłowska.

30.12.2016 - Gen. Hallera, Smolna, Gwarków Łąkowa.                      Przewodniczący Rady Dzielnicy Smolna

środa, 21 grudnia 2016Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Rada Dzielnicy Smolna pragnie złożyć wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia. W tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym czasie życzymy dużo zdrowia, wielu powodów do radości. Niech będzie to czas pełen miłości, spędzony w gronie rodziny i przyjaciół. Wesołych Świąt
niedziela, 20 listopada 2016

Ceny wywozu śmieci wzrosną.

Od 1 stycznia 2017 roku podwyższone zostaną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Miasta Rybnika na sesji 17 listopada. Zgodnie z przyjętą uchwałą, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość będzie wynosić 11 zł miesięcznie (obecnie 9 zł). W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosić będzie 25 zł miesięcznie (obecnie 15 zł). Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (uzależnione są od wielkości pojemnika na odpady) wzrosną o 30%. Podstawą do podwyższenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stała się analiza dochodów i wydatków przewidzianych na rok 2017, w kontekście rozstrzygniętego przetargu na świadczenie usług w zakresie „Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika”. W postępowaniu ofertę złożył jeden wykonawca, tj. Konsorcjum w składzie: Eko M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna – lider konsorcjum i PST „TRANSGÓR” Spółka Akcyjna – konsorcjant. Oferta obejmuje kwotę 67 651 200 zł brutto na okres 36 miesięcy. Więcej informacji TUTAJ. Obecnie, na podstawie zaplanowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kwoty przewidziane w planie budżetu na rok 2016 r. pokrywają faktyczne potrzeby systemu. Podwyżka opłaty w 2017 roku pozwoli Miastu uniknąć pokrywania deficytu związanego z realizacją zadania w nowych warunkach z dochodów bieżących kosztem innych sfer jak oświata, kultura, utrzymanie dróg itp. Wysokość stawek obliczono na podstawie danych z lat wcześniejszych oraz założenia ilości mogących powstać w 2017 r. odpadów. Uwzględniono w niej także konieczność pokrycia kosztów systemu wynikających z ustawy, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu, edukację ekologiczną. Zgodnie z wyliczeniami wynikającymi z zapisów ustawy, opłata za odpady zbierane w sposób selektywny nie może przekroczyć 27,72 zł. Kwota przyjęta uchwałą w Rybniku wynosi 11 zł, co stanowi 39,7% maksymalnej stawki. Na ulgę w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 zł na członka rodziny będą mogły liczyć rodziny wielodzietne uczestniczące w programie Duża Rodzina. Warunkiem skorzystania z dopłaty będzie jednak niezaleganie z płatnościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopłata nie będzie przysługiwała rodzinom wielodzietnym mającym przyznane dodatki mieszkaniowe, ani zawodowym rodzinom zastępczym. Warto dodać, że segregację odpadów deklaruje 99% właścicieli nieruchomości, a 1 % nie segreguje odpadów, płacąc podwyższone opłaty. Opłaty powinny stanowić mechanizm motywujący mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny oraz do zwiększenia efektywności systemu ze względu na ustawowo określone poziomy odzysku, w związku z czym wskazane jest większe zróżnicowanie stawek opłat za odpady zbierane w sposób nieselektywny. Nieosiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku skutkować będzie karami nałożonymi na Miasto, czyli w konsekwencji na wszystkich mieszkańców naszego Miasta.