piątek, 18 kwietnia 2014


Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei oraz miłości,
Pogodnego nastroju,
oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań,
wśród rodziny i najbliższych przyjaciół
życzy: Rada Dzielnicy Rybnik Smolna.


poniedziałek, 10 marca 2014

Władze miasta Rybnika odpowiadaja Radzie Dzielnicy
Kopia pisma w sprawie działki przy DH. Domus

I Niedobczycka Wiosna Kabaretowa

Po raz pierwszy w Niedobczycach odbędzie się Wiosna Kabaretowa. Już 21 i 22 marca w Domu Kultury Rybnik-Niedobczyce będzie można zobaczyć młode zdolne kabarety oraz Kabaret Młodych Panów. 

W ramach I Niedobczyckiej Wiosny Kabaretowej po raz drugi odbędzie się "Kabaretowy Kopniak". Jest to przegląd kabaretowy w którym zwycięzcę wyłoni publiczność. Podczas kolejnej edycji przeglądu konkurować ze sobą będzie 5 kabaretów: Marcin Zbigniew Wojciech z Rybnika, "Jesteś.My" z Piotrkowa Trybunalskiego, "GrzecH z Goleszowa, "Hyrki" z Warszawy, "SOCRATION" z Katowic. Konkurs odbędzie się 21 Marca o godzinie 18:00. 

  Drugiego dnia gwiazdą będzie Kabaret Młodych Panów w premierowym programie "Ślązisz Is Easy - Godej Z Nami" "Ślązisz is easy" to najnowsze skecze po śląsku i nie tylko. Wyrobimy 300% normy i wydobędziemy śmiech z najgłębszych pokładów Waszego poczucia humoru. Po naszym spotkaniu Wasze serca będą czarne jak węgiel kamienny, w żyłach popłynie wodzionka, a z nosa każdemu puści się moczka. Poznacie wyższą kulturę, wyższe obyczaje, wszystko wyższe bo z Górnego Śląska. Będziecie umieć heklować, rychtować, szporować, hajcować, onaczyć, dżistać i przetwiyrać się. Jeżeli nie potrafisz choć jednej z tych czynności, koniecznie musisz u nas być. Występ Kabaretu jest zaplanowany na 22 marca o godzinie 17:30 oraz 20:00. 

Bilety do nabycia w sekretariacie Domu Kultury Rybnik-Niedobczyce ul. Barbary 23; Sekretariat: 48 (32) 43 31 065 / 066.

Rada Dzielnicy Smolna informuje

Rada Dzielnicy Smolna informuje, iż 17.03.2014 roku o godzinie 1600 odbędzie się coroczne zebranie sprawozdawcze. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej dzielnicy. Na zebraniu obecni będą także przedstawiciele władz miasta.

Rada Dzielnicy przypomina także, że w każdy pierwszy czwartek miesiaca odbywają się dyżury podczas których członkowie Rady spotykają się z mieszkańcami. Podczas tych spotkań mieszkańcy naszej dzielnicy mogą podzielić się z Rada Dzielnicy swoimi problemami. Spotkania rozpoczynają się od 1630 i trwają godzinę przed każdym zebraniem Rady. Telefon kontaktowy: 606627693

niedziela, 5 stycznia 2014

Informacja Rady Dzielnicy w sprawie parku i parkingu obok DH "Domus"Informacja w sprawie możliwości sprzedaży parku i parkingu obok
DH « Domus »

      Na podstawie postanowień § 7 ust. 1 pkt. 8 Statutu Rady Dzielnicy Smolna, na wniosek mieszkańców Dzielnicy zgłoszony na posiedzeniu Rady w dniu 08.11.2012r., Rada Dzielnicy postanowiła negatywnie zaopiniować działania podjęte przez Urząd Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
w Dzielnicy Smolna obok DH „Domus”, stanowiącej obecnie teren parku.
Pismem z dnia 08.11.2012r., opublikowanym na naszej stronie internetowej,  Rada Dzielnicy wezwała władze Miasta do odstąpienia od sprzedaży, która jest bardzo negatywnie oceniana przez mieszkańców, do ponownej oceny skutków planowanej sprzedaży i uprzedniego skonsultowania tak ważnej decyzji
z mieszkańcami Dzielnicy Smolna
.
Pomimo tak jednoznacznego stanowiska mieszkańców i Rady Dzielnicy, Rada Miasta na wniosek Prezydenta podjęła w dniu 27.11.2013r. uchwałę nr 603/XL/2013 (szczegółowa treść zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta), w której postanowiono przystąpić do sporządzenia (zmiany) planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości.
W uzasadnieniu do uchwały czytamy:

Teren komunikacji dzieli tereny usługowe, należące do gminy, na dwa tereny, przez co jeden z nich jest mało atrakcyjny i niemożliwy do zagospodarowania oraz samodzielnego funkcjonowania. Obszar ten
w całości będzie przeznaczony na cele usługowo-mieszkaniowe
z zachowaniem wymaganej powierzchni zieleni.”

Jak widać władze Miasta nie przejęły się protestami mieszkańców
i przygotowują się do sprzedaży całej nieruchomości.


Poniżej zamieszczamy mapę stanowiącą załącznik do wymienionej uchwały Rady Miasta.