Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2016

Ceny wywozu śmieci wzrosną.

Od 1 stycznia 2017 roku podwyższone zostaną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Miasta Rybnika na sesji 17 listopada. Zgodnie z przyjętą uchwałą, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość będzie wynosić 11 zł miesięcznie (obecnie 9 zł). W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosić będzie 25 zł miesięcznie (obecnie 15 zł). Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (uzależnione są od wielkości pojemnika na odpady) wzrosną o 30%. Podstawą do podwyższenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stała się analiza dochodów i wydatków przewidzianych na rok 2017, w kontekście rozstrzygniętego przetargu na świadczenie usług w zakresie „Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika”. W pos

Sesja Rady Miasta o podatkach

Radni Miasta Rybnika przyjęli stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2017 rok. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały, a przyjęte stawki nie mogą przekroczyć górnych granic określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Uchwalone na 2017 rok stawki w większości pozostają na poziomie przyjętym w 2016 roku. Obniżeniu uległy stawki podatków: od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – o 20 groszy, do 22,66 zł, od budynków pozostałych (w tym garaży poza budynkami mieszkalnymi) – o 6 groszy, do 7,62 zł, od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – o 4 grosze, do 4,61 zł, od gruntów pod wodami jezior i zbiorników sztucznych – o 4 grosze, do 4,54 zł. Obniżka wynika z konieczności dostosowania stawek obowiązujących w Mieście do stawek ustawowych. W 2017 roku następujące stawki w podatku od nieruchomości będą niższe od górnych stawek ustawowych: grunty pozostałe - o 2 grosze (0

Turniej Skata Sportowego na Smolnej!

Obraz
Rada Dzielnicy Smolna serdecznie zaprasza na turniej Skata Sportowego o Puchar Dzielnicy Smolna. Zawody odbędą się 25.11.2016 roku w pubie "Bar pod 37" znajdującym się na osiedlu Kilińskiego. Zapisy rozpoczynają się od godziny 16:00 Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszamy.