Sesja Rady Miasta o podatkach

Radni Miasta Rybnika przyjęli stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2017 rok. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały, a przyjęte stawki nie mogą przekroczyć górnych granic określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Uchwalone na 2017 rok stawki w większości pozostają na poziomie przyjętym w 2016 roku. Obniżeniu uległy stawki podatków: od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – o 20 groszy, do 22,66 zł, od budynków pozostałych (w tym garaży poza budynkami mieszkalnymi) – o 6 groszy, do 7,62 zł, od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – o 4 grosze, do 4,61 zł, od gruntów pod wodami jezior i zbiorników sztucznych – o 4 grosze, do 4,54 zł. Obniżka wynika z konieczności dostosowania stawek obowiązujących w Mieście do stawek ustawowych. W 2017 roku następujące stawki w podatku od nieruchomości będą niższe od górnych stawek ustawowych: grunty pozostałe - o 2 grosze (0,45 zł), w tym grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – o 17 groszy (0,30 zł) , budynki mieszkalne i ich części – o 2 grosze (0,73 zł), budynki zajęte na obrót materiałem siewnym – o 3 grosze (10,56 zł), budynki gospodarcze – o 1,77 zł (5,85 zł). Poniżej maksymalnych stawek ustawowych i w wysokości takiej jak w roku 2016 uchwalono stawki podatku od środków transportowych na rok 2017. Ma to na celu utrzymanie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. W załączniku wykaz stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych w roku 2016 i na rok 2017, z uwzględnieniem stawek maksymalnych podanych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Franciszkanie na Smolnej