Posiedzenie rady 06-02-2020


W dniu 06.02.2020 odbyło się drugie w bieżącym roku posiedzenie Rady Dzielnicy Smolna. Porządek obrad obejmował sprawozdanie z prac Zarządu oraz sprawy różne.

Przewodniczący Rady M. Zielonka poinformował o realizacji uchwał i ustaleń z poprzednich posiedzeń. Podziękował członkom Rady za przygotowanie i sprawną realizację spotkania dla mieszkańców dzielnicy „Smolniocy kolędują”.

Przewodniczący zarządu W. Pomorski przedstawił stan finansów dzielnicy na dzień 31-01-2020 pozostała kwota 9100 zł. W. Pomorski poinformował również, że środki finansowe nie wydane w 2019 roku zgodnie z decyzją Urząd Miasta nie przeszły na rok bieżący. W związku z brakiem środków finansowych pod znakiem zapytania stoi realizacja tegorocznego festynu Rady Dzielnicy Smolna.

W związku z brakiem środków na realizację festynu, przeprowadzono dyskusję na temat możliwości pozyskania środków od  Sponsorów. Podjęto decyzję o przygotowaniu pism do Firm z naszego regionu z prośbą o wsparcie finansowe.

Do Rady Dzielnicy wpłynęły:
·  Prośby od P. Kozielskiego o poparcie pisma do U.M. w sprawie dotyczącej posesji przy ulicy Smolnej 55. Prośbę rozpatrzono pozytywnie.
·  Informacja od K. Piechaczek dotycząca potrzeby modernizacji placu zabaw przy ulicy Sławików. Rada dzielnicy zobowiązała się do rozpoznania sprawy.
·  S. Miziarski przedstawił problem koszy na psie odchody w naszej dzielnicy. Temat zostanie rozpoznany w najbliższym czasie. 

Popularne posty z tego bloga

Franciszkanie na Smolnej