Posiedzenie Rady Dzielnicy 05.12.2019


W posiedzeniu Rady Dzielnicy Smolna w dniu 05.12.2019 uczestniczyło 12 członków. Porządek obrad obejmował sprawozdanie z prac Zarządu, podjęcie uchwał oraz sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu poinformował o przeprowadzeniu turnieju Skata Sportowego o puchar Przewodniczącego Rady w którym uczestniczyło 19 zawodników. Nagrody ufundowane zostały z budżetu Rady oraz przekazane zostały przez firmę REMA.

Przewodniczący Rady złożył relację z organizowanego w szkole 34 spotkania z mieszkańcami dzielnicy w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, udział wzięło 50 mieszkańców.

W trakcie spotkania podjęto jednogłośnie uchwałę o dofinansowaniu w kwocie 200 zł. organizowanych corocznie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 „Jasełek” oraz uchwałę o przekazaniu kwoty 800 zł. na zorganizowanie spotkania Noworocznego członków Rady Dzielnicy Smolna. Uchwała przyjęta została 10 głosami poparcia i 1 głosie wstrzymującym się.

Sprawy różne:
·         Ustalono termin tradycyjnego spotkania „Smolniki Kolędują” na dzień 31.01.2020.
·         Firma REMA zaoferowała przygotowanie i dostarczenie paczek świątecznych dla naszych Mieszkańców-Seniorów przebywających w ośrodku na ulicy Żużlowej (9osób).

Popularne posty z tego bloga

Franciszkanie na Smolnej