Posiedzenie rady 07.11.2019



W listopadowym posiedzeniu Rady Dzielnicy Smolna udział wzięło 12 z 15 członków Rady.
Jednym z głównych punktów była dyskusja dotycząca wyników głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 w którym projekt dofinansowania festynu rodzinnego zgłoszony przez Radę Dzielnicy Smolna nie zdobył wymaganej liczby głosów. W dyskusji skupiono się na poszukiwaniu przyczyn porażki oraz na wyciągnięciu wniosków na przyszłość. Zwrócono również uwagę, że zorganizowanie tradycyjnego już festynu rodzinnego dzielnicy Smolna w 2020 roku stoi pod dużym znakiem zapytania.
Kolejnym tematem spotkania było podjęcie uchwał dotyczących przekazania środków na prezenty „Mikołajkowe” dla placówek oświatowych działających na terenie dzielnicy oraz na organizację turnieju Skata Sportowego. W drodze głosowania przy 10 głosach poparcia 1 przeciwnym oraz 1 wstrzymującym się zdecydowano o przekazaniu kwoty 2100 zł dla placówek oświatowych oraz jednogłośnie zdecydowano o przekazaniu kwoty 500 zł na organizację turnieju Skata.
W trakcie spotkania Przewodniczący Zarządu Wiesław Pomorski wraz z Grzegorzem Kołodziejem zdali relację z konsultacji toczących się w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicach Poprzecznej i Szczęść Boże. Z przedstawionych informacji wynika, że Przewodniczący Zarządu złożył na ręce Prezydenta Miasta Rybnika oraz Naczelnika Wydziału Dróg prośbę wraz z propozycją rozwiązań, które mogą satysfakcjonować znaczną większość mieszkańców wymienionych ulic. Propozycje rozwiązań ruchu zostały również przedstawione Naczelnikowi Wydziału Dróg panu Jackowi Hawlowi na spotkaniu, które miało miejsce w miesiącu wrześniu. Spotkanie odbyło się w atmosferze wzajemnego zrozumienia oraz chęci rozwiązania problemu. W wyniku rozmów pan Jacek  Hawel zobowiązał się do przedstawienia problemów na Radzie Bezpieczeństwa, która miała miejsce na początku października.
W odpowiedzi na przedstawione prośby i propozycje od Prezydenta Miasta Rybnika otrzymano pismo informujące o przychyleniu się do prośby mieszkańców i przyjęciu proponowanych rozwiązań w wyniku czego na ulicy Poprzecznej zlikwidowane zostaną „szykany” utrudniające ruch oraz wjazd do posesji, natomiast na ulicy Szczęść boże wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w relacji ulic od Wodzisławskiej do Raciborskiej. Na obydwu ulicach pozostawiona zostanie możliwość postoju samochodów.
Omówiono także:
·         Do Rady Dzielnicy wpłynęło pismo w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ulicy Popiełuszki. Po konsultacjach w mieszkańcy ulicy nie wyrazili zgody na takie rozwiązanie
·         Przeprowadzono dyskusję na temat sposobu prowadzenia strony internetowej Rady Dzielnicy
·         Omówiono sposób zaangażowania członków Rady w informowanie mieszkańców o spotkaniu informacyjnym programu „Czyste Powietrze” które w naszej dzielnicy odbędzie się w  dniu 20.11.2019 w szkole nr 34.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Franciszkanie na Smolnej