Posiedzenie Rady Dzielnicy 05.09.2019
Posiedzenie Rady Dzielnicy

W dniu 05.09.2019 odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Rady Dzielnicy. W posiedzeniu udział wzięło 14 z 15 członków rady. Dodatkowo w roli gościa w posiedzeniu uczestniczył radny Rady Miasta Pan Karol Szymura.
W trakcie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Pan Wiesław Pomorski przedstawił po krótce przebieg spotkania przedstawicieli rybnickich Rad Dzielnic, które odbyło się 04.07.2019r.
w Urzędzie Miasta Rybnika. Spotkanie ujawniło problemy z jakimi borykają się Rady Dzielnic.
W ocenie przedstawicieli Rady Dzielnicy Smolna, uczestniczących w spotkaniu, główny problem dotykający wszystkich rad, stanowi komunikacja lub jej brak z Zarządem Miasta. Ich zdaniem, rozwiązanie tego problemu stanowi istotne wyzwanie stojące przed przedstawicielami rad dzielnic.
W dalszej części posiedzenia podjęto dyskusję na temat informacji jakie wpłynęły od oburzonych mieszkańców ulicy Poprzecznej, przeciwko planowanym(?) zmianom organizacji ruchu. Zwrócono uwagę, że dotychczasowe rozwiązanie ruchu zostało wypracowane w drodze porozumienia z mieszkańcami w 2015 roku. Dlatego wymaga wyjaśnienia, czy i jakie zmiany są planowane przez Zarząd Miasta oraz w jaki sposób zostaną one skonsultowane z mieszkańcami. Ponadto w trakcie dyskusji omówiono problemy komunikacyjne występujące na ulicy Szczęść Boże. Problemy te zgłaszane były do Zarządu Miasta w 2017 roku i do dnia dzisiejszego nie zostały rozwiązane. W drodze dyskusji ustalono, że Zarząd Dzielnicy wystosuje zapytanie do Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie rozwiązań komunikacyjnych na ulicach Poprzecznej i Szczęść Boże.
W piśmie należy zwrócić uwagę na potrzebę konsultacji tego typu zmian z mieszkańcami.
W trakcie posiedzenia Rady podjęto uchwałę o wystawieniu reprezentacji dzielnicy Smolna i sfinansowaniu wpisowego na regaty żeglarskie o puchar Prezydenta Miasta Rybnika, które odbędą się w dniu 15.09.2019 na Zalewie Rybnickim.
Na spotkaniu rozważono również pomysł, aby na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i Reymonta postawić symbol Smolnioków. Pomysł został zaakceptowany
i przewodniczący Rady Dzielnicy został zobligowany do wystosowania odpowiedniego pisma do Urzędu Miasta.
Kolejne spotkanie Rady Dzielnicy odbędzie się dnia 03.10.2019 w szkole podstawowej nr 34.Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Franciszkanie na Smolnej