plan wydatków miasta i dzielnicy na 2016 rok

Otrzymaliśmy z urzędu miasta plan wydatków budżetowych na 2016 rok, w układzie dzielnic. Jeden z rozdziałów tego opracowania dotyczy Smolnej. Poniżej kilka słów o tym, czego możemy się spodziewać w nadchodzącym roku na terenie naszej dzielnicy, i nie tylko.

Wydatki Rybnika mają zamknąć się ogólną kwotą ponad 751 mln zł, przy czym około połowa tej kwoty to wydatki ogólnomiejskie, drugą zaś stanowią wydatki przypisane poszczególnym dzielnicom.

Ale przyjrzyjmy się liczbom dla Smolnej. Magistrat doliczył się nas (Smolnioków) w sumie 6790, co stanowi 5.11% ogółu miasta. Dla dzielnicy uchwalono 15.1 mln zł, przy czym 36 tys. zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2015. Lwią część tych kwot pochłoną wydatki na edukację – 5.3 mln dla szkoły nr 34 (liczba uczniów: 576), 4.1 mln dla zespołu nr 10 (szkoła i przedszkole nr 2, liczba dzieci: 377 + 100) i 1.6 mln dla przedszkola nr 17. Inna istotna kwota to 2 mln na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią na ulicy Reymonta.
Środki budżetowe w dyspozycji rady dzielnicy pozostają na niezmienionym od lat poziomie 12 tys. zł.

Wśród wydatków ogólnomiejskich najistotniejszą część stanowi opieka społeczna – prawie 69 mln. Tuż za nią, z kwotą 68 mln plasują się wydatki inwestycyjne, z których aż 44 mln pochłonie wypłata odszkodowań w związku z budową rybnickiego odcinka drogi Pszczyna - Racibórz. Kolejne rodzaje wydatków to już znacznie niższe kwoty: 35.8 mln gospodarka komunalna, 35.6 mln rada miasta, komisje i urząd miasta, 32 mln transport zbiorowy, 28.5 mln zieleń i ekologia.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Franciszkanie na Smolnej