nowe regulacje dotyczące małej architektury, reklam i ogrodzeń

Miasto przygotowuje nowe prawo miejscowe, które będzie ustalać zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Pismo w tej sprawie wpłynęło do Rady Dzielnicy Smolna tuż przed Świętami. Naczelnik Wydziału Architektury prosi w nim o rozpowszechnienie informacji o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika uchwały Nr 189/XII/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Rybnika projektu uchwały, u której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […].

Informacja oraz Obwieszczenie nie pozostawiają złudzeń: projekt uchwały, o którym mowa powyżej, będzie ustalać zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W największym skrócie, miasto przygotowuje się do wprowadzenia nowego prawa miejscowego, dotyczącego wszelkiego rodzaju reklam, kiosków (np. z fast-foodami) oraz ogrodzeń. Może się okazać, że te obiekty, które nie spełnią minimalnych wymagań (czyli mówiąc wprost: szpecą otoczenie), będą musiały zostać zmodernizowane albo zdemontowane.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Franciszkanie na Smolnej