Rada

Skład Rady Dzielnicy Rybnik Smolna

Statut


 • Adam Piekoszowski - Przewodniczący Rady Dzielnicy
    telefon:
  512 640 551, e-mail: a.piekoszowski@onet.pl
 • Urszula Kuśka - Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
 • Dariusz Grzesista
 • Dawid Kobus
 • Paweł Kozielski
 • Marian Kubik
 • Zenon Płonka
 • Wiesław Pomorski
 • Ryszard Sadowski
 • Ewelina Słomka
 • Andrzej Szott
 • Szymon Tkocz
 • Artur Zając
 • Marian Zielonka
 • Rafał Zimoń
Adres e-mail Rady: rada@smolna.rybnik.pl

Skład Zarządu Dzielnicy Rybnik Smolna

 • Wiesław Pomorski - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
    telefon:
  605 780 263, e-mail: zarzad@smolna.rybnik.pl
 • Marian Zielonka - Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy
 • Dawid Kobus
 • Paweł Kozielski
 • Ryszard Sadowski
Rada działa na podstawie Statutu Dzielnicy Smolna.
Dane do faktur:
Miasto Rybnik Dzielnica Smolna
44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2
NIP 642-001-07-58