zmiany w planie zagospodarowania

Od 30 maja do 27 czerwca br. w Urzędzie Miasta Rybnika wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika – obszary oznaczone symbolami MPZP 26 i 27, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dotyczą one ulic: Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej, oraz Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej. Szczegóły na ten temat zawiera pismo, które wpłynęło do Rady Dzielnicy, a także to oraz ogłoszenie urzędowe z dnia 20 maja 2016 r.