niedziela, 1 maja 2016

wielki majowy konkurs fotograficzny na Smolnej!

Rada Dzielnicy Smolna organizuje po raz pierwszy konkurs fotograficzny na szeroką skalę. Startować można jednocześnie w dwóch kategoriach i – co najważniejsze – wcale nie trzeba być mieszkańcem dzielnicy! Do wygrania są tablety oraz inne ciekawe nagrody. Konkurs potrwa do końca maja br.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia w jednej wybranej albo w obydwu kategoriach. Są to: obiekty małej architektury sakralnej w dzielnicy Smolna (fotografia współczesna) oraz najciekawsza stara fotografia ​dzielnicy Smolna.

Co ważne, w konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, bez względu na miejsce zamieszkania. Dla organizatorów najważniejsze są obiekty przedstawiane na fotografiach – w obydwu kategoriach muszą to być pejzaże lub budynki, które znajdują się lub znajdowały na Smolnej.

Kapituła Konkursowa, której przewodniczy dyrektor Muzeum w Rybniku, dr Bogdan Kloch, złożona jest głównie z przedstawicieli szkół funkcjonujących na terenie dzielnicy. Będzie ona premiować nieszablonowość, niebanalność formy oraz nietypowe ujęcia fotografowanych obiektów, np. przy nietypowym oświetleniu, kącie fotografowania, porze dnia czy specyficznych zjawiskach atmosferycznych – to wszystko w kategorii fotografii współczesnej. Natomiast w kategorii zdjęć dawnych, najcenniejsze będą fotografie najstarsze, zwłaszcza te sprzed I wojny światowej, a także ilustrujące unikalne, nieistniejące już obiekty.

Prace można zgłaszać w formie zarówno elektronicznej, jak i papierowej. Stare zdjęcia, które często stanowią cenną pamiątkę dla uczestnika, zostaną zwrócone zaraz po wykonaniu reprodukcji. Choć, jeśli i to wydaje się zbyt ryzykowne, można wykonać reprodukcję samemu i tylko ją zgłosić do konkursu.

Szczegóły dotyczące parametrów i trybów zgłaszania znajdziemy w regulaminie konkursu, z którym obowiązkowo trzeba zapoznać się przed wysłaniem materiałów. Są tam między innymi parametry fotografii i adresy kontaktowe. Na stronie z regulaminem znajdziemy też formularz karty konkursowej, którą należy pobrać, wypełnić, podpisać i dołączyć do zdjęć.

Termin nadsyłania fotografii mija 31 maja br. Po tej dacie zbierze się kapituła konkursowa i wyłoni zwycięzców. Wyróżni też prace, które zasługują na szczególną uwagę. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas festynu dzielnicy Smolna, w sobotę, 11 czerwca br. na boisku przy ul. Kilińskiego (wjazd od Reymonta).

fot. Dana&Ron @ Flickr

0 komentarze:

Prześlij komentarz