zmiany w planie zagospodarowania – tym razem Wodzisławska!

Od 25 marca br. w Urzędzie Miasta Rybnika wyłożone są do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszary oznaczone symbolami od MPZP 29 do MPZP 34, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Tym razem jeden z nich – o numerze 32 dotyczy naszej dzielnicy, a konkretnie terenów ograniczonych ulicami: Wodzisławską, św. Jadwigi i Wiejską. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Miasta Rybnika dowiedzieliśmy się, że chodzi o zmianę układu komunikacyjnego na tym terenie (dojazdów, placów, itp.)

Zachęcamy mieszkańców tego rejonu do wybrania się do Wydziału Architektury urzędu (parter gmachu przy Chrobrego 2, nowa część) i zapoznania się z planami zmian. Są one wyłożone do publicznego wglądu jeszcze do 29 kwietnia br. Do tego dnia zainteresowani mogą też składać wnioski do w/w planu.

Ogłoszenia urzędowe na ten temat znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod następującymi pozycjami: