zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

Od 29 lutego do 29 marca br. w Urzędzie Miasta Rybnika wyłożone są do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika – obszary oznaczone symbolami MPZP 23 i 25, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dotyczą one ulic: Strąkowska (Wielopole), Frontowa (Buzowice), Pod Lasem (Zamysłów), Czecha (Chwałęcice) i Niemcewicza (Popielów). Szczegóły na ten temat zawiera pismo, które wpłynęło do Rady Dzielnicy, a także ogłoszenie urzędowe oraz ogłoszenie urzędowe z dnia 19 lutego 2016 r.