kolejne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

Od 7 marca do 5 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Rybnika wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika – obszar oznaczony symbolem MPZP 24, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dotyczy on ulic: Niemcewicza (Popielów/Radziejów), Jesiennej, Spokojnej (Boguszowice Stare), Kowalczyka i Brzeziny Miejskie (Meksyk). Szczegóły na ten temat zawiera pismo, które wpłynęło do Rady Dzielnicy, a także ogłoszenie urzędowe z dnia 26 lutego 2016 r.