piątek, 8 maja 2015

wybraliśmy Zarząd

Po trzech tygodniach od wyborów nowej rady ukonstytuował się pięcioosobowy Zarząd Dzielnicy Smolna. Do jego obowiązków statutowych należy zwłaszcza wykonywanie uchwał podejmowanych na zebraniach rady, zbieranie wniosków od mieszkańców, występowanie w sprawach dzielnicy do prezydenta miasta, informowanie mieszkańców o działaniach rady, gospodarowanie finansami rady i inne. Kto wszedł w skład nowego zarządu?
  1. Dariusz Grzesista,
  2. Paweł Kozielski,
  3. Wiesław Pomorski,
  4. Ryszard Sadowski,
  5. Marian Zielonka.
W drodze tajnego głosowania rada zdecydowała, że przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Smolna zostaje Dariusz Grzesista, natomiast jego zastępcą – Wiesław Pomorski.

0 komentarze:

Prześlij komentarz