piątek, 8 maja 2015

pochwalmy się Smolną na zdjęciach!

Tylko do 15 maja możecie nadsyłać prace fotograficzne do konkursu, który rozpisało miasto z okazji tegorocznych Dni Rybnika. Prace mają promować dzielnicę, zatem oczekujemy od was takich zdjęć, które pokażą piękno albo unikalność, oryginalność Smolnej na tle innych dzielnic Rybnika.
Najlepsze prace zostaną wystawione w Śródmieściu. Trzy pierwsze miejsca zostaną osobno nagrodzone.
Czy zgłosiłeś już swoje prace? Jeśli nie, nie wahaj się ani chwili dłużej, bo czasu pozostało naprawdę niewiele! Poniżej dowiesz się, jakie trzeba spełnić warunki i jak zgłosić swoje fotografie.

Organizatorem konkursu jest Miasto Rybnik. Konkurs odbywa się w ramach Dni Rybnika i skierowany jest do mieszkańców wszystkich dzielnic. Jego celem jest czynne uczestnictwo w święcie miasta oraz promocja dzielnicy.
Fotografie reprezentujące Dzielnicę Smolna muszą zostać nadesłane w formie elektronicznej (e-mailem)
najpóźniej do 14 maja br. na adres: rada@smolna.rybnik.pl.
Spośród nadesłanych fotografii rada wybierze dwie najciekawsze, które wezmą udział w miejskim konkursie. Dodatkowo, wszystkie nadesłane prace zostaną wystawione w galerii na stronie internetowej dzielnicy Smolna.

Jakie kryteria muszą spełniać fotografie?

E-mail zgłoszeniowy powinien zawierać:
  • pliki JPEG lub TIFF o jak najwyższej rozdzielczości (minimum 100dpi) jako załączniki,
  • krótki opis, co przedstawia zdjęcie i kiedy zostało wykonane,
  • imię i nazwisko autora.
Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa oraz powszechnie uznanych norm obyczajowych. Uczestnicząc w konkursie autor zdjęć oświadcza, że:
  1. przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych fotografii i osoby trzecie nie będą kierować przeciwko organizatorowi konkursu roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu,
  3. nieodpłatnie i bezterminowo wyraża zgodę na druk i publiczne udostępnienie zdjęć do celów przeprowadzenia wystawy konkursowej, publikację ich i wykorzystanie ich w materiałach promocyjnych miasta.
Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.rybnik.eu. A więc… do dzieła!

0 komentarze:

Prześlij komentarz